Kåporna såsom jakt och hundkåpor kommer nu att försvinna ur Vallavagnens sortiment och återfinns under företagsnamnet Vallakåpan.                                     

                            

Dela