Vid Stentorp har det tillverkats vagnar sedan 1964 och nu över 50 år senare kommer vi att ingå samarbete med X-Modul AB. Vallavagnen kommer även att ingå i samma koncern som X-Modul AB. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder ett större utbud och sortiment av vagnar, bodar och moduler. 

 

Dela