På många arbetsplatser finns inte tillgång till toalett. ex. olika bygg arbetsplatser, väg byggen och gruvor. Toalett kabinen är en enkel toalett att transporter och etablera vid dessa platser. Slamtoaletten kan även fås med hjulställ för att lättare kunna transportera kabinen efter bil.

Har man tillgång till vatten och avlopp kan man använda våran kabin med vatten spolande toalett (TV 1) och 110mm avlopp.

 

 

ST500

 

ST500 med hjulställ

 

 

TV 1

 

 

 

 

 

Dela